โปรดเลือกประเทศ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Boston Scientific, The Netherlands: Scalable AutoStore shapes growth ambitions

With locations in more than 100 countries, Boston Scientific is committed to changing lives through innovative medical solutions that improve patient health around the world. Every year, 24 million patients worldwide are being helped thanks to one or more of Boston Scientific‘s over 13,000 solutions. In their European Centre of Operation in Kerkrade, there was a need for extra space and smart solutions to be able to process the increasing number of orders efficiently. Thanks to the compact storage and order picking system from Swisslog, the desired extra space could be realized within the existing walls.


Maximum scalability and flexibility

The AutoStore system has been gradually expanded since it was built in 2016. In 2017 Boston Scientific had 14 workstations, 20,000 bins and 40 robots. For each expansion, they work with standard modules as much as possible. That is no problem with this concept. The AutoStore system had been expanded again in the second half of 2018. Thanks to this new step, the compact storage capacity increased by no less than 70 percent and Boston Scientific now has 34,000 containers, 19 workstations and 69 robots.

Error rates fell sharply while efficiency increased by 60 percent at the same time

Benefits

  • Efficient state-of-the-art technology
  • Very high storage density
  • High picking performance 
  • Improved ergonomics
  • Automation enables growth ambition
  • Excellent support: before, during and after the project
High picking performance

The cooperation with Swisslog is extremely pleasant and flexible. All projects are completed within time and budget - and in an ongoing operation

Jack Frijns, Director Engineering at Boston Scientific

Download Boston Scientific Case Study

  • Preview 1
  • Preview 2
  • Preview 3

Learn more about the project

Click here
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลง

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้