เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Jurong Cold Store Singapore: Empowers leading regional 3PL with exceptional efficiency of cold chain at -22˚C

Jurong Cold Store (JCS) is a leading cold chain logistics specialist in the region. As the consumption of frozen produce in Singapore and the region increased, so did the demands placed on cold chain logistics. To be cost-effective in meeting future challenges, JCS decided to built a state-of-the-art deep freeze storage facility featuring Swisslog’s Vectura. Designed to maximize land use and optimize human resource and power consumption, this deep-freeze warehouses has become the tallest in the region and it can accommodate up to 11,000 pallets of frozen food produce at -22˚C.


Automated cold chain logistics to keep the freshness 

The deep freeze warehouse in Jurong Cold Store by Swisslog consists of:

  • 35-meter high-bay warehouse
  • 5 Swisslog Vectura pallet crane
  • Swisslog ProMove conveyor system
  • Vertical lifter 
A state-of-the-art deepfreeze storage facility featuring Swisslog Vectura at -22˚C.

Exceptional efficiency of cold chain at -22˚C

The benefits:

  • Optimize the warehouse for diverse SKUs, peak and lull fluctuations, and more channels of distribution
  • High-efficiency operations
  • Empowering designated cold temperature enable JCS to deliver on its promise of ultimate freshness and safety
Swisslog ProMove provides the link between the deep freeze and the chilled operation environments in JCS.

The Swisslog team understood our needs and requirements thoroughly, providing us with a state-of-the-art solution that helped us bring to life the vision we had for our new storage facility.

Darren Lee, Director, Jurong Cold Store

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้