เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Trinchero Family Estates, USA

Trinchero Family Estates is a worldwide leader in the wine industry, with more than 45 acclaimed wine and spirits brands and a global presence in nearly 50 countries. In 2013, the company made the decision to centralize its bottling and distribution with its production in a new facility that would leverage automation.


PowerStore for fast storage and shipping conditions 

“This project has done exactly what we hoped it would,” concluded Mann. “It has reduced costs, improved quality, and positioned us for future growth.”
PowerStorage enabled throughputs of up to 249 pallets per hour.

Upgrade, modernize and centralize distribution

Trinchero Family Estates needed to increase the speed at which products moved into storage and were shipped.

It also wanted to consolidate inventory from two distribution centers into one high-density location, achieved using the Swisslog PowerStore robotic storage and retrieval system.

PowerStore Aisle Carrier at Trinchero Family Estates.

Automated storage optimizes costs and improves quality

After consolidating inventory in the new integrated bottling and distribution facility, Trinchero has:

  • Achieved goal of moving 249 pallets per hour in and out of storage
  • Maintained complete control of inventory with 99.998 percent accuracy
  • Reduced storage area by 89 percent to only 10 percent of previous space
  • Improved temperature control for better wine quality
  • Achieved truck staging time 14 percent faster than aggressive 30-minute target time
PowerStore Row Carrier. 

Swisslog listened and worked with us to understand our business first rather than just selling something to us. Their industry and technical expertise was vital to our ability to transform our supply chain to increase speed, reduce costs and improve quality control.

Kent Mann, VP of Operations, Trinchero Family Estates

เราใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้