โปรดเลือกประเทศ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

MaxiDi, Italy: Automated warehouse solution

Maxi Di is part of the Selex Commercial Group that owns more than 2,500 shops throughout Italy and is one of the country’s largest retailers. Due to the fast growth of the company, it was forced to rent several external warehouses when its main warehouse was completely filled. This caused high rental costs as well as stock and transport inefficiencies. Swisslog was chosen by Maxi Di as its partner for the realization of its new automated warehouse.


High flow transportation using monorail system

The overhead monorail system (39 trolleys, 700 meter- long track) was the best solution for high flow transportation of goods through the nearly 400 meter long building, where the picking activities are executed.

The solution also includes a receiving area with nine automatic infeed stations, one manual infeed station and three shape-reconfiguring stations.

Overhead monorail system at Maxi Di warehouse

Stock optimization system

To increase the optimization of its stock and the transportation to shops, Maxi Di needed to gather all the goods stored in different warehouses in to one, larger distribution center. The new automated warehouse, with 12 Swisslog Vectura cranes and a 36,000 pallet capacity, was the ideal solution to increase stock capacity over a relatively small area.

The warehouse also benefitted from:

  • Improved accuracy due to a dedicated quality control area
  • High-speed monorail system improving internal transportation of goods to the picking area
  • Optimized picking processes
  • Software integration with existing host system (ERP)
Swisslog’s ProMove conveyor system at Maxi Di’s automated warehouse.
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลง

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้