โปรดเลือกประเทศ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ASKO Midt-Norge, Norway: automated distribution centers

ASKO is Norway’s largest grocery wholesaler and distributor, delivering to grocery stores, service trading customers and institutional households. To stay ahead as the market leader, ASKO wanted to update its distribution centers with an automated solution. It chose a design based on Swisslog’s standard PickRunner solution.


Competitive handling with a sustainable and climate-neutral approach

ASKO’s ambition is to become Norway’s most customer-oriented and efficient logistics partner offering a competitive handling of complete material flow with a sustainable and climate-neutral approach. Following a thorough concept study, ASKO invested in a 19 meter High Bay Warehouse with two double-deep Vectura stacker cranes that automatically store and retrieve pallets.

Along with the PickRunner, the two cranes automatically replenish three picking aisles, where operators with forklift trucks are guided by a multi-lingual Pick-by-Voice system that tells them what to pick and from which location.

Picking aisles at ASKO’s automated distribution centers, Norway.

Increased handling capacity and reduced manual labor dependency

Swisslog’s integrated and automated solution for ASKO’s distribution centers provides the following benefits:

  • Increased handling capacity, efficiency and profitability
  • Improved ergonomics
  • Increased picking accuracy
  • Reduced dependency on manual labor
  • Optimal space utilization through high storage density
  • Reduced stock damage and lead time
  • Pallet load sequencing to optimize outbound transport routes
Vertical transporter at ASKO’s automated distribution centers.

The cooperation with Swisslog is excellent! They are perceived as serious, punctual and skilled. Their service technicians are extremely capable, and we always get fast response and support.

Jørn Endresen, Logistics Director at ASKO Midt-Norge
การตั้งค่าคุ้กกี้ ตกลง

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้