Fresh and frozen food: Can your warehouse keep up with changing demands?

The food industry is changing fast with new products, convenience meals, organic foods and exclusion diets. Regulators and consumers want to see full Farm to Fork traceability. To compete you need a highly dynamic warehouse and distribution system to cope with higher outputs and shorter change-over times.

Film: UNIL, Norge automatiserte sitt distribusjonssenter for mat

Fleksibel, skreddersydd automatisering for næringsmiddelindustrien inkludert fryselager

Agilt og skalerbart. Swisslogs automatiserte lagerløsninger for omgivelsestemperatur og frossen mat gir den fleksibiliteten du trenger fra produksjon til salgsstedet.

Designet rundt de unike kravene til temperaturkontrollert drift, sikrer hver installasjon friskhet og kvalitet, samtidig som kostnadene og ordreoppfyllelsestiden reduseres.

Kan du oppfylle forhandlerens krav til bestillinger i rett tid og forbrukernes stadig skiftende innkjøpsvaner?

Vi hjelper produsenter og distributører med å møte kundenes behov og maksimere stramme salgsvinduer. Du administrerer lagringskravene dine for produkter i rask bevegelse og minimerer behandlingstiden for ordreoppfyllelse basert på de nyeste programvaredrevne og robotbaserte løsningene.

Swisslogs omfattende automatiseringserfaringer i temperaturkontrollerte anlegg viste seg å være svært verdifulle i gjennomføringen av prosjektet på dette anlegget

Matt Hirsch, president for Primus Builders

WEBINAR ON DEMAND: How Frozen Food Automation Can Tackle Global Supply Chain Challenges

Register your details to gain exclusive access to the webinar recording and find out how leading global logistics players have leveraged automation to supercharge the sustainability and efficiency of their frozen food warehouses.

Kaldt og kontrollert: Temperaturstyrt lagerautomatisering med 3 års ROI

Vi har utviklet og installert mer enn 50 dypfrys-automasjonssystemer globalt – tilpassede løsninger for å imøtekomme økende etterspørsel og samtidig generere besparelser.

Utfordringene med å drive et lager forstørres i det temperaturkontrollerte miljøet, der standard distribusjonsutstyr ikke kan takle forholdene. Vi kan automatisere manuell lagring, distribusjon og ordreplukkingsprosesser, slik at ansatte holdes utenfor dypfrysemiljøet, samtidig som vi forbedrer hastighet og nøyaktighet.

Oppnådde besparelser på så lite som tre år kan betale for det nye Swisslog-systemet ditt.

You might also be interested in