Global Versions
Velg posisjon:

Land

Velg språk:
  • Norwegian Bokmål
  • Svensk / Swedish

Nasjonalbiblioteket fortsetter å automatisere med Swisslog

Oslo, 7 desember 2020  - Swisslog har fått ytterligere et automatiseringsoppdrag fra det norske Nasjonalbiblioteket, denne gangen for levering av et miniloadanlegg i fjellet i Mo i Rana. Det aktuelle oppdraget er det tredje prosjektet Swisslog påtar seg for Nasjonalbiblioteket. 
 
- Med det nye anlegget sikrer Nasjonalbiblioteket lagringskapasiteten for trykt materiale, samt for film, fotografering og digitalt materiale fra både Nasjonalbibliotekets eget arkiv og tilsvarende materiale fra Riksarkivet. I forbindelse med byggingen vil også den digitale lagringskapasiteten og teknologiløsningene utvides kraftig, sier Vibeke Norum, prosjektleder for Byggherreavdelingen i Statsbygg, som har ansvaret for prosjektet på vegne av Nasjonalbiblioteket.

Swisslogs oppdrag inkluderer å levere et miniloadanlegg med seks kranganger fordelt på to konstruksjonssoner og to temperatursoner. I tillegg er en AGV-forbindelse (Automated Guided Vehicle) inkludert i et varemottak i en tilstøtende bygning, samt plukkstasjoner, bansystem og Swisslogs SynQ WMS. Initiativet tar sikte på å gi Nasjonalbiblioteket kapasitet til å motta og lagre store mengder arkivmateriale både for digitalisering og magasinering de neste ti årene. Automatisert håndtering sikrer at innlagring og uthenting av materiale kan gjøres både sikkert og med høy effektivitet.

 - Vi valgte Swisslog fordi de ga oss det mest konkurransedyktige tilbudet i forhold til våre anskaffelseskriterier. Vi har også tidligere gode erfaringer med å samarbeide med Swisslog om andre automatiseringsprosjekter, sier Vibeke Norum.