เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

ผู้เชี่ยวชาญของเราในวงการอุตสาหกรรม เพื่อความท้าทายของธุรกิจของคุณ

หัวใจหลักของธุรกิจของเราคือความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะแก้ปัญหาความท้าทายในการแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปกทานของลูกค้าของเรา ในแบบผู้เชี่ยวชาญในด้านอุตสาหกรรมระดับโลก เช่น การค้าปลีก อีคอมเมิร์ซ อาหารและเครื่องดื่ม เราช่วยทำให้ธุรกิจเติบโตด้วยการหาโซลูชั่นทางออกที่ดีที่สุดสำหรับการดำเนินการด้านโลจิสติกส์ในรูปแบบเฉพาะ การให้คำปรึกษาและระบบความรู้ของเราเป็นไปด้วยความเชี่ยวชาญจากการสั่งสมประสบการณ์และความรู้หลายปีเกี่ยวกับหุ่นยนต์ของ KUKA ในขณะเดียวกัน พวกเรา เป็นผู้ให้บริการอัตโนมัติแบบครบวงจร ระดับโลก และหาแนวทางและทางออก (solution)ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 เพื่อให้คุณเกิดข้อได้เปรียบในการแข่งขันรูปแบบเดียวกันทางด้าน คุณภาพ นวัตกรรม และเทคโนโลยี