Global Versions

เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

การสัมมนาผ่านเว็บของ Swisslog : การเพิ่มการตอบสนองของห่วงโซ่อุปทานต่อความท้าทายของ Covid19 ด้วยระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ

เรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบคลังสินค้าอัตโนมัติและโลจิสติกส์สามารถช่วยเสริมกลยุทธ์หลัก 3 ประการของ Stockpile, Cold Chain และอีคอมเมิร์ซ ได้อย่างไร


คุณอาจสนใจ

เราใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้