Global Versions

เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

  • ภาษาไทย / Thai
ทำความรู้จัก Smart Warehouse คลังสินค้าอัจฉริยะ ที่คนในสายงานอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์จำเป็นต้องรู้
Smart Warehouse Image

Smart Warehouse คืออะไร ?

Smart Warehouse หรือ คลังสินค้าอัจฉริยะ คือ กระบวนการวางแผน เพื่อปฏิบัติการและควบคุมการเคลื่อนย้ายจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อลดขั้นตอน ลดความซับซ้อน ลดโอกาสการเกิดความผิดพลาด เพิ่มความแม่นยำทั้งเรื่องคุณภาพ เวลา ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในบุคลากรและสินทรัพย์

 

Smart Warehouse ควรมีคุณลักษณะอย่างไร ?

  1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยให้การจัดเก็บ และขนถ่ายสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
  2. จัดเก็บสินค้าคงคลังให้น้อยลง และต้องมีอัตราการหมุนเวียนสินค้าสูง
  3. สร้างระบบปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงขึ้น
  4. ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
  5. มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์สิ่งอำนวยการที่มีคุณภาพสูง
  6. ควรมีระบบสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ และมีการปรับปรุงระบบสื่อสารที่ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น

Smart Warehouse สำคัญอย่างไร ?

เพราะการเติบโตของการค้าปลีกออนไลน์ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ความต้องการด้านการจัดการระบบคลังสินค้าจึงต้องมีความแม่นยำ เพื่อลดกระบวนการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน แล้วนำมาบันทึกเพื่อวางกลยุทธ์การตลาด

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละคลังสินค้าได้อย่างหลากหลาย อย่างเช่น ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS: Warehouse Management System) และระบบการจัดการคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ ที่จะช่วยจัดการคลังสินค้าอย่างมีระบบ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ลดความผิดพลาด ประหยัดได้ทั้งเวลาและแรงงาน

ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS: Warehouse Management System)

เป็นซอฟท์แวร์ที่เปรียบเสมือนสมองของคลังสินค้า โดยจะมีกระบวนการจัดการตั้งแต่สินค้าเข้าคลังจนออกจากคลัง ช่วยลดจำนวนของสินค้าคงคลัง ลดปริมาณการใช้คนงาน ช่วยเพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่การจัดเก็บอย่างเต็มที เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า และสำคัญอีกประการคือการเพิ่มความถูกต้องให้กับระบบสินค้าคงคลัง

ระบบการจัดการคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ

เป็นระบบที่ต่อยอดฟังก์ชันทำงานที่หลากหลาย ซึ่งล้วนจำเป็นสำหรับการจัดการพื้นที่การทำงาน และฟังก์ชันการตรวจเช็กสินค้าในสถานะต่างอย่างแม่นยำ และรวดเร็ว

ทุกสิ่งในยุคสมัยนี้นั้นเปลี่ยนไปทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์จนถึงระบบอัตโนมัติ ทำให้ข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ นั้นน้อยลง ซึ่งการเข้าใจระบบการทำงาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างระบบคลังสินค้าอัตโนมัติหรือ Smart Warehouse ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรเรียนรู้และนำไปปรับใช้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สอดรับกับความสะดวกในการทำงาน ลดความซับซ้อน ลดการสูญเปล่า จึงจะเกิดผลและมูลค่าด้านธุรกิจ

ค้นหาแท็กทั้งหมด
Pallet AutomationRoboticsE-GroceryCustomer Service and MaintenanceAutoStoreCase StudyWhite PaperSoftwareVertical FarmingLight GoodsDesign and PlanningMicro FulfillmentSmart CitiesVlogsFuture LogisticsSustainabilityVideo
บทความถัดไป

คุณอาจสนใจบทความนี้