Global Versions
เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:
  • ภาษาไทย / Thai

ทำความรู้จัก Smart Warehouse คลังสินค้าอัจฉริยะ ที่คนในสายงานอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์จำเป็นต้องรู้
Smart Warehouse Image

Smart Warehouse คืออะไร ?

Smart Warehouse หรือ คลังสินค้าอัจฉริยะ คือ กระบวนการวางแผน เพื่อปฏิบัติการและควบคุมการเคลื่อนย้ายจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าด้วยระบบอัตโนมัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อลดขั้นตอน ลดความซับซ้อน ลดโอกาสการเกิดความผิดพลาด เพิ่มความแม่นยำทั้งเรื่องคุณภาพ เวลา ลดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในบุคลากรและสินทรัพย์

 

Smart Warehouse ควรมีคุณลักษณะอย่างไร ?

  1. นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะช่วยให้การจัดเก็บ และขนถ่ายสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
  2. จัดเก็บสินค้าคงคลังให้น้อยลง และต้องมีอัตราการหมุนเวียนสินค้าสูง
  3. สร้างระบบปฏิบัติงานที่มีมาตรฐานและคุณภาพสูงขึ้น
  4. ต้องตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น
  5. มีเทคโนโลยีและอุปกรณ์สิ่งอำนวยการที่มีคุณภาพสูง
  6. ควรมีระบบสื่อสารด้วยคลื่นวิทยุ และมีการปรับปรุงระบบสื่อสารที่ครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น

Smart Warehouse สำคัญอย่างไร ?

เพราะการเติบโตของการค้าปลีกออนไลน์ทำให้เกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง ความต้องการด้านการจัดการระบบคลังสินค้าจึงต้องมีความแม่นยำ เพื่อลดกระบวนการบันทึกข้อมูลซ้ำซ้อน แล้วนำมาบันทึกเพื่อวางกลยุทธ์การตลาด

ในปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถตอบสนองความต้องการของแต่ละคลังสินค้าได้อย่างหลากหลาย อย่างเช่น ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS: Warehouse Management System) และระบบการจัดการคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ ที่จะช่วยจัดการคลังสินค้าอย่างมีระบบ อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการ ลดความผิดพลาด ประหยัดได้ทั้งเวลาและแรงงาน

ระบบการจัดการคลังสินค้า (WMS: Warehouse Management System)

เป็นซอฟท์แวร์ที่เปรียบเสมือนสมองของคลังสินค้า โดยจะมีกระบวนการจัดการตั้งแต่สินค้าเข้าคลังจนออกจากคลัง ช่วยลดจำนวนของสินค้าคงคลัง ลดปริมาณการใช้คนงาน ช่วยเพิ่มการใช้ประโยชน์พื้นที่การจัดเก็บอย่างเต็มที เพิ่มความรวดเร็วในการให้บริการลูกค้า และสำคัญอีกประการคือการเพิ่มความถูกต้องให้กับระบบสินค้าคงคลัง

ระบบการจัดการคลังสินค้าแบบอัตโนมัติ

เป็นระบบที่ต่อยอดฟังก์ชันทำงานที่หลากหลาย ซึ่งล้วนจำเป็นสำหรับการจัดการพื้นที่การทำงาน และฟังก์ชันการตรวจเช็กสินค้าในสถานะต่างอย่างแม่นยำ และรวดเร็ว

ทุกสิ่งในยุคสมัยนี้นั้นเปลี่ยนไปทำงานด้วยระบบคอมพิวเตอร์จนถึงระบบอัตโนมัติ ทำให้ข้อจำกัดในการเข้าถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ นั้นน้อยลง ซึ่งการเข้าใจระบบการทำงาน รวมถึงการใช้เทคโนโลยีอย่างระบบคลังสินค้าอัตโนมัติหรือ Smart Warehouse ถือเป็นสิ่งจำเป็นที่ควรเรียนรู้และนำไปปรับใช้ ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค สอดรับกับความสะดวกในการทำงาน ลดความซับซ้อน ลดการสูญเปล่า จึงจะเกิดผลและมูลค่าด้านธุรกิจ

ค้นหาแท็กทั้งหมด
Case Study Future Logistics Vlogs E-Grocery White Paper Light Goods AutoStore Pallet Automation Robotics Micro Fulfillment Sustainability Design and Planning Smart Cities Software Vertical Farming Customer Service and Maintenance Video
บทความถัดไป
Jaycar automates with Swisslog
Bob Hoffman 8 พฤษภาคม 2567
The hidden costs of delaying warehouse automation decisions

Learn why carefully considering the costs of inaction should always be considered as part of the business case for warehouse automation.

คุณอาจสนใจบทความนี้