Global Versions

เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

  • ภาษาไทย / Thai

5 ประโยชน์หลักของระบบการจัดการคลังสินค้า


Pichamon Pattanajiranun
25 มิถุนายน 2564
เวลาในการอ่าน: 3 นาที
การพัฒนาที่เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทำให้ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการจัดการสินค้า(Automated System) ด้วยซอฟต์แวร์ระบบการจัดการคลังสินค้า Warehouse Management System (WMS) เพื่อใช้สำหรับการควบคุม บริหารและจัดการคลังสินค้า (Warehouse) ในทุกกระบวนการตั้งแต่รับสินค้าเข้าจนจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า

ระบบการจัดการคลังสินค้าคืออะไร?

ซอฟต์แวร์โซลูชั่นที่ช่วยให้การทำงานระบบการจัดการคลังสินค้าของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น  ครอบคลุมทุกความคิดวิธีการที่หลากหลายและสัมพันธ์กันกับห่วงโซ่อุปทานขององค์กรของคุณที่ปรับให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคอุตสาหกรรม 4.0 แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่รองรับการทำงานแบบวันต่อวันในคลังสินค้า โปรแกรม WMS (Warehouse Management System)  ช่วยให้สามารถจัดการงานแบบรวมศูนย์ เช่น การติดตามระดับสินค้าคงคลังและตำแหน่งสต็อก ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาท้าทายต่างๆ ที่บริษัทในปัจจุบันมักเผชิญอยู่

 

ระบบซอฟต์แวร์มักจะเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติตั้งแต่การจัดการเอกสาร / การบริหารสินค้า / จัดซื้อ - จัดหา / การผลิต /  การกระจายสินค้า และสรุปภาพรวม เป็นต้น(Automated System) ในแต่ละอุตสาหกรรมก็จะมีการเลือกใช้หรือเขียนซอฟต์แวร์ที่เหมาะและสอดคล้องกับธุรกิจของตนเองการนำเทคโนโลยีที่เป็นซอฟต์แวร์ระบบการจัดการคลังสินค้า(Warehouse Management System) มาปรับใช้ในองค์กรจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และมีประโยชน์สำคัญดังนี้

 

1.    เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการจัดระบบคลังสินค้าให้มีคุณภาพและแม่นยำ  

2.    ช่วยประหยัดต้นทุนค่าจ้างพนักงานและลดความผิดพลาดจากพนักงาน

3.    สามารถลดปริมาณสินค้าค้างสต็อก

4.    เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

5.    เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และยอดขาย

 

ฝ่ายบริการลูกค้าของ Swisslog SynQ (Warehouse Management System) พร้อมให้การสนับสนุนที่คุณต้องการในการรักษาความสมบูรณ์ของระบบและความเชี่ยวชาญที่จะช่วยคุณปลดล็อคคุณค่าทั้งหมดของระบบของท่าน

ค้นหาแท็กทั้งหมด
Light GoodsFuture LogisticsPallet AutomationDesign and PlanningSustainabilityCase StudyVlogsWhite PaperE-GrocerySmart CitiesMicro FulfillmentAutoStoreVertical FarmingRoboticsCustomer Service and MaintenanceSoftwareVideo
บทความถัดไป

เราใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้