Global Versions
เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:
  • ภาษาไทย / Thai

5 ประโยชน์หลักของระบบการจัดการคลังสินค้า

Pichamon Pattanajiranun 25 มิถุนายน 2564
เวลาในการอ่าน: 3 นาที
การพัฒนาที่เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ทำให้ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยหรือระบบอัตโนมัติเข้ามาช่วยในการจัดการสินค้า(Automated System) ด้วยซอฟต์แวร์ระบบการจัดการคลังสินค้า Warehouse Management System (WMS) เพื่อใช้สำหรับการควบคุม บริหารและจัดการคลังสินค้า (Warehouse) ในทุกกระบวนการตั้งแต่รับสินค้าเข้าจนจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า
WMS Warehouse Management Software SynQ

ระบบการจัดการคลังสินค้าคืออะไร?

ซอฟต์แวร์โซลูชั่นที่ช่วยให้การทำงานระบบการจัดการคลังสินค้าของคุณเป็นไปอย่างราบรื่น  ครอบคลุมทุกความคิดวิธีการที่หลากหลายและสัมพันธ์กันกับห่วงโซ่อุปทานขององค์กรของคุณที่ปรับให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานคลังสินค้าในยุคอุตสาหกรรม 4.0 แอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่รองรับการทำงานแบบวันต่อวันในคลังสินค้า โปรแกรม WMS (Warehouse Management System)  ช่วยให้สามารถจัดการงานแบบรวมศูนย์ เช่น การติดตามระดับสินค้าคงคลังและตำแหน่งสต็อก ซึ่งช่วยแก้ไขปัญหาท้าทายต่างๆ ที่บริษัทในปัจจุบันมักเผชิญอยู่

 

ระบบซอฟต์แวร์มักจะเชื่อมต่อกับระบบอัตโนมัติตั้งแต่การจัดการเอกสาร / การบริหารสินค้า / จัดซื้อ - จัดหา / การผลิต /  การกระจายสินค้า และสรุปภาพรวม เป็นต้น(Automated System) ในแต่ละอุตสาหกรรมก็จะมีการเลือกใช้หรือเขียนซอฟต์แวร์ที่เหมาะและสอดคล้องกับธุรกิจของตนเองการนำเทคโนโลยีที่เป็นซอฟต์แวร์ระบบการจัดการคลังสินค้า(Warehouse Management System) มาปรับใช้ในองค์กรจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ และมีประโยชน์สำคัญดังนี้

 

1.    เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการจัดระบบคลังสินค้าให้มีคุณภาพและแม่นยำ  

2.    ช่วยประหยัดต้นทุนค่าจ้างพนักงานและลดความผิดพลาดจากพนักงาน

3.    สามารถลดปริมาณสินค้าค้างสต็อก

4.    เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

5.    เพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจ และยอดขาย

 

ฝ่ายบริการลูกค้าของ Swisslog SynQ (Warehouse Management System) พร้อมให้การสนับสนุนที่คุณต้องการในการรักษาความสมบูรณ์ของระบบและความเชี่ยวชาญที่จะช่วยคุณปลดล็อคคุณค่าทั้งหมดของระบบของท่าน

ค้นหาแท็กทั้งหมด
Vertical Farming Robotics AutoStore White Paper Case Study Light Goods Pallet Automation E-Grocery Video Vlogs Software Future Logistics Smart Cities Design and Planning Micro Fulfillment Sustainability Customer Service and Maintenance
บทความถัดไป
Jaycar automates with Swisslog
Bob Hoffman 8 พฤษภาคม 2567
The hidden costs of delaying warehouse automation decisions

Learn why carefully considering the costs of inaction should always be considered as part of the business case for warehouse automation.

คุณอาจสนใจบทความนี้