Global Versions
เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:
  • ภาษาไทย / Thai

เวลาในการอ่าน: 3 นาที
ระบบ AS/RS คือ ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ หรือ Automated Storage/Retrieval System (AS/RS) มีประโยชน์หลายประการ มาทำความรู้จักกันเลย
ASRS Image

Automated Storage & Retrieval System (ASRS) คือ ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ ระบบ ASRS จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก คือ ชั้นวางสินค้า (ASRS Racking) ซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กที่แบ่งเป็นช่องจัดเก็บสินค้าในแนวราบและซ้อนกันเป็นชั้น ๆ ในแนวดิ่ง โดยมีเครนหรืออุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้จัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้า Storage and Retrieval Machine (SRM) ที่สามารถวิ่งเคลื่อนที่ได้ทั้งแนวราบและแนวดิ่ง เพื่อนำสินค้าเข้าและออกจากชั้นวางสินค้า ซึ่งมีการควบคุมการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์ กับโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System) และโปรแกรมการจัดการเครื่องจักร WCS (Warehouse Control System) ที่มีความแม่นยำสูง

ระบบ ASRS นั้นมีประโยชน์หลายประการ เช่น สามารถช่วยลดพื้นที่ระบบคลังสินค้าในแนวราบ (Less Footprint) เหมาะกับคลังที่มีพื้นที่ไม่มากนัก และสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่คลังในแนวดิ่งได้เต็มที่ (Vertical Utilization) สามารถเก็บปริมาณสินค้าได้มากขึ้นกว่าเดิม รู้ตำแหน่งที่เก็บสินค้าและตรวจสอบสถานะข้อมูลสินค้าทั้งหมดได้อย่างถูกต้องแม่นยำสูง (High Accuracy) ทันทีแบบ Real-Time

ASRS มีรูปแบบหลัก ๆ อยู่ 2 ประเภท คือ ระบบ Unit-Load ASRS จัดเก็บสินค้าบนพาเลทที่มีน้ำหนักมาก และระบบ Mini-Load ASRS จัดเก็บสินค้าขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเบา

  • Unit Load ASRS: ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายแบบนี้ทำงานโดยการเคลื่อนย้ายพาเลท (Unit Loads) มาตรฐานที่เฉพาะเจาะจงสำหรับสถานที่ของคุณ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่จัดเก็บที่มีความหนาแน่นและมีปริมาณงานสูง เหมาะสำหรับอาคารสูง 20 เมตร – 40 เมตร

  • Mini Load ASRS: เหมาะสำหรับการใช้งานที่ต้องการประหยัดพื้นที่สำหรับผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าที่มีขนาดเล็ก รูปแบบกล่องหรือถาดขนาดเล็ก (Mini Load) ระบบนี้สามารถติดตั้งในทางเดินที่แคบเพียง 7 ฟุตได้ และสามารถทำงานที่ความสูงได้หลายชั้น เหมาะสำหรับอาคารสูง 10 เมตร – 25 เมตร

 

ASRS ถือเป็นการจัดระบบคลังสินค้าในแนวราบอย่างเต็มพื้นที่ และใช้พื้นที่ในอาคารให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทำให้ผู้ประกอบการหมดกังวลได้ในหลาย ๆ เรื่อง ไม่ว่าจะเป็น กระบวนการจัดส่งต่อไปยังลูกค้าปลายทางให้ได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ ทันเวลา และคงสภาพที่ดีอยู่ได้ ซึ่งการมีระบบคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ ย่อมทำให้อะไรหลาย ๆ อย่าง ง่ายขึ้นอีกด้วย

 

ค้นหาแท็กทั้งหมด
Case Study Software Future Logistics Smart Cities Vlogs Video Vertical Farming AutoStore Light Goods Pallet Automation Robotics Customer Service and Maintenance Sustainability Micro Fulfillment White Paper Design and Planning E-Grocery
บทความถัดไป
AutoStore redline robots on a grid
Brian Rodway 22 พฤษภาคม 2567
Choosing the right AutoStore partner in Canada

Choosing the best partner when searching for an AutoStore integrator in Canada, is central to the success of your automated storage and retrieval system. When properly planned and implemented with the help of an experienced Canadian integrator, AutoStore technology will dramatically maximize space utilization, boost picking productivity, and reduce costly errors. To help you make an informed decision, here are ten crucial factors to consider.

คุณอาจสนใจบทความนี้