CycloneCarrier: Dynamisk skyttelbasert inn- og utlagringssystem til lettgods

Trenger du et lagringssystem til lettgods med høy gjennomstrømning og lagringskapasitet? CycloneCarrier hjelper deg med å lagre lettgods raskt og effektivt.

Skyttelsystemet kan lagre opptil 1000 produkter i timen

Effektiv lagring, rask plukking og ordrekonsolidering

CycloneCarrier er et automatisk skyttelsystem til lagring av lettgods. Skyttelsystemet er utviklet til bruksområder der høy gjennomstrømning og utmerket tilgjengelighet er avgjørende, for eksempel i detaljhandel og e-handel til returhåndtering, etterfylling eller buffer til ordrekonsolidering. Skyttelen tilbyr dobbelt til firedobbelt dypt lager for kasser, brett og/eller kartonger. CycloneCarrier egner seg til kjølelagermiljøer. For å optimalisere antallet midtganger kan skyttelen bygges opptil 150 m lang og 25 m høy. Kjøretøyene kan leveres i to versjoner med lasthåndteringsutstyr enten i fast eller justerbar bredde til å håndtere forskjellige produktstørrelser

Fordelene for deg

 • Pålitelig

  Innovativ lasthåndteringsenhet plukker skadde eller skråstilte kartonger og reduserer driftsstans.

 • Rask

  Høyhastighets skyttelsystem til inn- og utlagring av opptil 1000 kasser per time per skyttelgang.

 • Fremtidsrettet

  Forutse vedlikehold med CycloneCarrier standard programvareløsning eller forbedre ytelsen med robotbasert plukking.

En dobbeltheis med doble baner er tilgjengelig til bruksområder som krever den høyeste ytelsen.

Skyttelen kan brukes som motor for gods-til-person-plukkstasjoner, et buffersystem til ordrekonsolidering, eller en vel-designet kombinasjon av begge deler. Den danner lagringssystemet for vår automatiske eskeplukkløsning ACPaQ og kan også kombineres med vår ItemPiQ-robotapplikasjon for å øke gjennomstrømningen ytterligere.

Hvorfor velge CycloneCarrier, Swisslogs dynamiske skyttelsystem?

 • Skyttel med plug&play-funksjonalitet reduserer implementeringstiden under drift, service og utvidelse.
 • Sømløs integrasjon med andre delsystemer, takket være forhåndsdefinerte standarder, realiseringstid og -kostnader.
 • Holdbare slitedeler minimerer driftskostnadene.
 • Redusert antall feil pga. en avansert lasthåndteringsenhet.Avstanden mellom kartongene i dybden blir sjekket, og teleskop-armene kan ved behov individuelt justeres for å plukke opp kartonger som er skadet eller har beveget seg ut av posisjon.
 • Rask og enkel tilgang til midtgangene for å utføre vedlikehold.
 • Mulighet til å stenge midtgangene etter vedlikeholdsnivåer øker driftstiden på systemet.
 • CycloneCarriers standard programvaremodul gir tilgang til en rekke forretningsinformasjonsverktøy som bidrar til å optimere skyttelytelsen.
 • Fremtidsrettet: Øk ytelsen ved å veksle fra gods-til-person- til gods-til-robot-system på en enkel måte.

Tenk om du kunne øke gjennomstrømningen? Det var akkurat det Alnatura gjorde.

Swisslog planla logistikksenteret vårt grundig og implementerte det raskt og pålitelig.

Matthias Lindner, avdelingsanvarlig for logistikkservice i Alnatura