เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Swisslog at TP Advanced Manufacturing Centre (TP AMC)

Experience Swisslog’s smart Intralogistics Logistics System (IAS) integrating into Advanced Manufacturing


Swisslog's Intralogistics Automation System (IAS) in TP Advanced Manufacturing Centre (TP AMC) digitalised the entire material flow to production and manufacturing. The highlights:

The IAS demonstrate order fulfillment in action, which consist of 4 important components:

  • AutoStore: An efficient storage system for cases and small items. A goods-to-person order picking system using robots

  • CycloneCarrier: A shuttle system for case storage which can be used for order consolidation

  • QuickMove Conveyor: Light goods handling functions ensuring intelligent traffic movements

  • SynQ Software: Orchestrating automaton and delivering transparency across the operation

Swisslog’s Intralogistics Automation System (IAS) in TP AMC will give you the opportunity to watch innovative automation technology intergrating advance manufacturing.
TP AMC Virtual Tour

A vital component of this ecosystem, the TP Advanced Manufacturing Centre(TP AMC) is an applied and skills-based training centre for experiential learning and consultancy. AI-empowered and digitally driven, it is the place for learning about industry best practices, as well as developing innovative solutions.

TP Advanced Manufacturing Centre (TP AMC)

Request your virtual/ physical demonstration with our automation experts.

From the traditional high bay warehouse to innovative robot-based material handling solutions, Swisslog offers you a wide range of technologies for automated warehousing that provide quality, flexibility and efficiency.

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้