เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Forlagssentralen, Norway: Advanced distribution center for books

Forlagssentralen is Norway’s largest distributor of books to retailers and direct to end customers. Every year approximately 10 million books are distributed to retailers and 3.5 million direct to customers. Between 40,000 and 60,000 books with 5,000 different titles are processed each day. Forlagssentralen needed a fully automated distribution center with automated picking of all inventory all of the time.


Distribution center of the future

Distribution capacity developed to suit future market demands

Handles orders to retailers and direct to end customers

Flexible solution with increased handling capacity

Increased efficiency and profitability

Improved ergonomics

Increased picking accuracy

Reduced damage to goods

Pallet system with 5 automated stacker cranes

Flexible picking process

Customer orders are picked to totes or boxes from pallets or picking positions serviced by rapid miniload cranes.

Completed boxes and totes are transported to the packing and shipping area via an integrated conveyor system.For customers who have ordered large quantities of the same product, it is possible to ship out a full pallet. If the same product is to be distributed to many customers, it is possible to execute a batch-pick.

 

Light goods conveyor system

The Langhus plant is one of the most modern distribution centers for books in Europe and is fully adapted to the distribution patterns of the future.

Einar J. Einarsson, CEO Forlagssentralen

เราใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้