เลือกตำแหน่งที่ตั้งของคุณ:

ประเทศ

กรุณาเลือกภาษา:

Berggård Amundsen, Norway: Scalable automated storage

Berggård Amundsen supplies electrical equipment to its 24 outlets in Norway as well as to electricians, energy production plants and industrial corporations. For efficient order fulfillment it needed a solution to handle a large number of smaller SKUs. Swisslog AutoStore provided a flexible, scalable solution that would fit in its existing warehouse.


Innovative goods-to-person solution

  • Efficient storage and order picking system for single items and small cases
  • Very high storage density and flexibility
  • Fits into existing buildings and makes optimal use of space
  • Favorable total cost of ownership through energy efficiency and low maintenance
AutoStore robot on top of the grid.

Reduced labor and faster lead times

Berggård Amundsen’s automated warehouse offers low energy consumption and has reduced the need for labor. 

It has also minimized order lead times, increased handling capacity and pick accuracy, and improved ergonomics. 

Reduced manual intervention has decreased the amount of damaged goods.

AutoStore system for dense storage and efficient picking.

Today, we have an efficient material handling system that enables us to fulfil our customers’ requirement of next day delivery.

Rolf-Inge Danielsen, Logistic Director, Berggård Amundsen

เราใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้มีการใช้ข้อมูลคุกกี้ (รายละเอียดเพิ่มเติม) เพื่อมอบประสบการณ์การบริการที่ดีที่สุดแก่คุณ หากคุณต้องการใช้เว็บไซต์ของเราต่อ เราจะใช้ข้อมูลคุกกี้ที่จำเป็นทางเทคนิคเท่านั้น หากคุณคลิก “ตกลง” จะถือว่าคุณยอมรับให้ใช้ข้อมูลคุกกี้เพื่อประโยชน์ทางการตลาด คุณสามารถเลือกได้ว่าจะให้เราใช้ข้อมูลคุกกี้ประเภทใดด้วยการคลิก “การตั้งค่าคุกกี้”

การตั้งค่าคุ้กกี้