Automatiseret Materialetransport fra Swisslog

Swisslog Healthcare Solutions

Automatisk varutransport – optimerar ditt arbete genom automatisering

Automatiseret medicindispensering

Swisslog Healthcare Solutions

Automatisk dispensering av mediciner – effektiviserar dina arbetsrutiner genom automatisering

TransCheck Valideringssystem

Swisslog Healthcare Solutions

Förbättra ditt arbete med hjälp av avancerad teknologi och support

Swisslogs automatiserade logistiklösningar i Sverige

Swisslog Healthcare Solutions hjälper sjukhus och vårdorganisationer att effektivisera hanteringen av medicin- och materialtransporter, förbättra arbetsrutiner, effektivisera kostnader och i förlängningen förbättra patientupplevelsen.

Swisslog är ledande inom logistiklösningar för vårdsektorn. Mer än 2 000 sjukhus världen över är utrustade med automatiserade lösningar för transport och apoteksdrift, samt automatisk registrering och utlämning av läkemedel. Vi erbjuder kundanpassade och individuella lösningar för att kunna möta varje sjukhus enskilda behov och önskemål.TransCheck™ valideringssystem

Swisslog TransCheck™ valideringssystem är baserat på kliniska studier och kontrollerar kvaliteten på medicinska transporter med rörpostsystem på sjukhus. Detta görs genom att mäta och analysera fysikaliska parametrar i systemet med hjälp av särskilda TransCheck-patroner. Resultaten kan sedan användas till teknisk validering och åtgärder som förbättra kvaliteten på transportsystemet.

Läs mer om TransCheck™ här

Automatisk materialtransport med rörpostsystem

TranspoNet™ rörpostsystem

Kraven på dagens sjukhus och vårdinrättningar skärps hela tiden. Sjukhusen ska kunna leverera snabb och individanpassad vård för att i förlängningen förbättra patientupplevelsen. Swisslogs pneumatiska rörpostsystem hjälper sjukhus att möta patienternas behov genom att effektivisera transporten av medicin, handlingar och prover till och från avdelningar, laboratorier, öppenvårdsapotek, blodbanker och akutmottagningar.

Swisslog kommer inom området pneumatiska rörpostsystem för sjukhus, att fortsätta sträva efter att utforma och leverera innovativa rörsystem till vårdsektorn.

Läs mer om TranspoNet™ rörpostsystem här.

Automatisk materialtransport med automatiska truckar

TransCar® automatiska truckar

Swisslogs automatiserade fordon hjälper sjukhusen att kontrollera sina akuta och rutinmässiga transporter av material. Med hjälp av självgående robotar kan personalen fokusera på mer patientnära aktiviteter istället för att själva leverera materialet. På så sätt förbättras patientvårdskvaliteten samtidigt som driftskostnaderna minskar. Swisslog har utvecklat det här AGV-systemet tillsammans med experter inom materialhanteringslösningar för sjukhus för att erhålla effektiva och tillförlitliga transporter av förnödenheter, medicin, sängkläder, måltider och avfall över hela sjukhuset. Tack vare detta kan sjukhusen åstadkomma ett smidigare arbetsflöde och samtidigt minska skador både på personalen och anläggningen.

 Läs mer om TransCar® automatiska truckar här.

TransCar automtiseret robotkøretøj

Automatisk medicindispensering

PillPick® automatisk medicindispensering

Swisslogs PillPick-system hjälper sjukhusen att eliminera risken för felmedicinering vid förpackning och dispensering, vilket leder till ökad patientsäkerhet. PillPick reducerar mänsklig kontakt med hjälp av streckkoder, förpackning, lagring och dispensering av läkemedel på en enhetsdoseringsnivå. Genom att automatisera dessa uppgifter kommer dispenseringssystemet effektivisera sjukhusapotekets arbetsprocesser och öka medicineringsprecisionen.

Läs mer om PillPick® här.

Kundservice

Kundtjänst och -support

Swisslog arbetar för att tillhandahålla pålitliga automatiseringsprodukter och -lösningar till hälsovården, för att våra kunder ska kunna möjliggöra en förbättrad patientupplevelsen. Eftersom vi vill se till att våra produkter uppfyller kundernas behov och förväntningar erbjuder vi heltäckande kund- och tekniksupport. Våra kunniga kundtjänstteam hjälper till med en rad olika förfrågningar, inklusive beställning av delar, teknisk support, uppgraderingar och tjänste- och supportavtal.

Inom hälsovården precis som i all annan verksamhet spelar informationshantering en avgörande roll för att uppnå önskade resultat. Swisslog hjälper sina kunder att hantera information effektivt så att väl underbyggda beslut kan fattas om patientvården. Detta kan handla om att leverera lösningar med integrerad funktionalitet till att tillhandahålla uppdaterad information och support för kontinuerliga processförbättringar

Om du har frågor om våra lösningar för kundtjänst och –support vänligen kontakte vårt lokala kundtjänstkontor på:

T: +47 5510 4800
E: service.healthcare.no@swisslog.com

 

Kontakt


 

Thomas Larsen
Director Sales & Marketing Nordics
T: +45 23 74 17 18
E: thomas.larsen@swisslog.com

 

Helge Jordal
Sales Manager Automated Drug Management Nordics
T: +47 45 39 70 79
E: helge.jordal@swisslog.com

 

Frank Daltveit
Head of Operations & Customer Service Nordics
T: +47 41 49 04 09
E: frank.daltveit@swisslog.com
Ditt lokala kontor

Swisslog Healthcare Solutions
Smøråsveien 22
5238 Rådal
Norge

Tel.: +47 5510 4800
E-post: healthcare.nordic@swisslog.com

 

 

Events

Som en av världens ledande experter på automatiserade logistiklösningar för vårdsektorn, deltar Swisslog Healthcare Solutions i en rad arrangemang runt om i världen.

Se listan för kommande arrangemang där Du har möjlighet att möta våra experter och diskutera hur vi kan hjälpa Dig att lösa Dina interna logistikutmaningar.

Klicka här


MEDICA