Automatiseret Materialetransport fra Swisslog

Swisslog Healthcare Solutions

Automatisert varetransport - optimer ditt arbeid gjennom automatisering

Automatiseret medicindispensering

Swisslog Healthcare Solutions

Automatisert dispensering av medisiner - effektiviser dine arbeidsrutiner gjennom automatisering

TransCheck Valideringssystem

Swisslog Healthcare Solutions

Forbedre ditt arbeid ved hjep av avansert teknologi og support

Swisslogs automatiserte logistikkløsninger i Norge

Swisslog Healthcare Solutions hjelper sykehus og med å effektivisere håndteringen av medisin- og materialetransport, forbedre arbeidsrutinene, strømlinjeforme omkostningene og dermed gjør sykehusene i stand til å fokusere på sitt kjerneområde; pasientpleie.

Swisslog er den ledende leverandøren av moderne og innovative logistikkløsninger til sykehus helsesektoren. Mer enn 2000 sykehus verden over er utstyrt med automatiserte transportløsninger og apotekdrift samt automatisert registrering og dispensering av medisin. Vi tilbyr skreddersydde og individuelle løsninger som kan oppfylle det enkelte sykehusets ønsker og behov.TransCheck™ valideringssystem

Basert på kliniske studier kontrollerer Swisslog TransCheck-valideringssystem kvaliteten på den medisinske transporten med rørpostsystemer på sykehus. Dette gjøres ved å måle og analysere fysiske parametre internt i systemet ved hjelp av spesielle TransCheck-patroner. Resultatene kan deretter brukes til teknisk validering og tiltak som kan forbedre kvaliteten på transportsystemet.

Les mer om TransCheck™ her

Automatisert varetransport med pneumatiske tubesystemer

TranspoNet™ rørpostsystemer

Kravene til moderne sykehus blir stadig strengere. Sykehus skal være i stand til å levere rask og tilpasset pleie, og dermed forbedre pasientopplevelsen.

Rørpost benyttes i dag på de fleste sykehus i Norge og bidrar til en sikker og effektiv transport av blant annet prøver, blodposer, og legemidler mellom avdelinger, prøvemottak, blodbank og apotek. Det finnes en rekke ulike løsninger avhengig av behov og sendingsmønster. Teknologien bidrar blant annet til at sykehusene kan stille en raskere diagnose og dermed frigjøre betydelig tid, som igjen gir mer tid til pasientpleie, samt en mindre lagerbeholdning. Som et foregangsforetak innen pneumatiske rørpostssystemer til sykehus er Swisslog fortsatt engasjert i å designe og levere innovative rørsystemer til helsevesenet.

For å kunne bekrefte at sensitivt materiale ikke tar skade under transport har vi som eneste leverandør utviklet et eget system som godkjenner at prøver og annet sensitivt materiale ikke tar skade under transport med rørpostsystemet.

Les mer om TranspoNet™ rørpostsystemer her.

Automatisert varetransport med robotkjøretøyer

TransCar® automatiserte kjøretøyer

Førerløse roboter, også kalt AGV, er roboter som sikrer automatisk transport av beholdere mellom definerte sende- og mottaksstasjoner rundt om på hele sykehuset. Robotene kommuniserer via sykehusets trådløse nettverk og det er dermed ikke behov for noen form for fysisk montasje i kjørebanen. Robotene kommuniserer også med dører og heiser og opptrer i områder hvor det også ferdes besøkende og pasienter. Ved hjelp av robotene kan personalet fokusere mer på pasientnære aktiviteter i stedet for selv å levere materialene og dermed forbedre kvaliteten på pleien samt redusere driftskostnadene.

Robotene benyttes i dag på flere sykehus for transport av conatinere med mat, klær, avfall, forbruksvarer og sterilt utstyr. Løsningen gjør sykehusene i bedre stand til å fokusere på sine kjerneområder, sikrer pålitelige leveringer rundt om på sykehuset og hindrer skader i bygningsmassen. 

 Les mer om TransCar® automatiserte kjøretøyer her.

TransCar automtiseret robotkøretøj

Automatisert medisindispensering

PillPick® automatisert medisindispensering

Omfanget av feilmedisinering på norske sykehus er stort og utgjør en betydelig risiko for pasientene. Swisslog har utviklet en løsning kalt PillPick som flere og flere sykehus tar i bruk. Løsningen sikrer at omfanget av feilmedisinering reduseres til et minimum.

Ved hjelp af PillPick-systemet, oppnår sykehusene en såkalt «closed loop» som bidrar til at sykehusene kan validere prosessen fra legens elektroniske ordinering til legemidlet er administrert til den enkelte pasient. I tillegg vil sykehusene få frigjort betydelig tid til å fokusere mer på direkte pasientpleie. Dette gjør også sykehusene i bedre stand til å møte de demografiske utfordringene med minimalt av ressurser som sykehusene står overfor. Videre oppnår sykehusene lavere legemiddelkostnader gjennom mindre svinn og bedre lagerstyring.

PillPick redusere de menneskelige feil som kan oppstå under legemiddelhåndteringen, ved hjelp av strekkoder, emballasje samt oppbevaring og administrering av legemiddel. Systemet produserer legemiddel på endosenivå og bindes sammen i en pasientspesifikk ring som sendes til avdeling klar for at bli administrert til den enkelte pasient. Ved å skanne den enkelte posen med pasientens armbånd, sikrer man riktig legemiddel til rett pasient.

Les mer om PillPick® systemet her.

Kundeservice

Kundeservice og -support

Swisslog gjør sitt ytterste for å levere pålitelige automatiseringsprodukter og -løsninger for helsesektoren som gjør kundene i stand til å levere bedre pasientopplevelser. Vi gir fullstendig kunde- og teknisk støtte for å sikre at produktene våre oppfyller kundenes behov og forventninger. Våre kyndige kundestøtteteam hjelper med en rekke forespørsler, inkludert delebestillinger, teknisk støtte, oppgraderinger samt service- og støtteavtaler.

I helsesektoren, som i alle virksomheter, er informasjonsadministrasjon avgjørende for å oppnå ønskede resultater. Fra å levere løsninger med integrert funksjonalitet til å gi oppdatert informasjon og støtte for kontinuerlig prosessforbedring – Swisslog kan hjelpe kunder å administrere informasjon effektivt slik at de kan ta informerte beslutninger angående pasientbehandling.

For forespørsler angående våre kundeservice og -supportløsninger kan du kontakte vårt lokale kundeservicekontor på:

T: +47 5510 4800
E: service.healthcare.no@swisslog.com

Kontakt


 

Thomas Larsen
Director Sales & Marketing Nordics
T: +45 23 74 17 18
E: thomas.larsen@swisslog.com

 

Helge Jordal
Sales Manager Nordics
T: +47 45 39 70 79
E: helge.jordal@swisslog.com

 

Frank Daltveit
Head of Operations & Customer Service Nordics
T: +47 41 49 04 09
E: frank.daltveit@swisslog.com
Ditt lokale kontor

Norge
Smøråsveien 22
5238 Rådal
Norge

Telefon: +47 5510 4800
E-post: healthcare.nordic@swisslog.com

 

 

Events

Som en av verdens ledende eksperter på automatiserte logistikkløsninger for helsesektoren, er Swisslogs Healthcare Solutions til stede på en rekke arrangementer rundt om i verden.

Se en liste over kommende arrangementer der du har mulighet til å møte våre eksperter, og diskutere hvordan vi kan hjelpe deg med å løse dine interne logistikkutfordringer. 

Klik her


MEDICA